Tāi-gia̍p (大業; 605 nî ~ 618 nî) sī Sûi-tiâu Iông-tè ê liân-hō; chêng-āu 14 tang.

大業
Tāi-gia̍p
605 nî ~ 618 nî
Kok-ka
Sûi-tiâu
Kun-chú
Iông-tè
Tn̂g-té
14 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Tāi-gia̍p (Sûi)
Chiap-sio̍k
Jîn-siū
Sûi-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Gī-lêng