Sûi Iông-tè (隋煬帝, 569 nî  – 618 nî 4 goe̍h 11 ji̍t), miâ Iûⁿ Kóng (楊廣), sī Sûi-tiâu ê tē 2 tāi hông-tè. I tī 604 nî kàu 618 nî chāi-ūi.

Sûi Iông-tè
隋煬帝
Sûi-tiâu ê hông-tè
Sûi-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 604 nî – 618 nî
Chêng-jīm Sûi Bûn-tè
Kè-jīm Iûⁿ Hō
Iûⁿ Tong
Iûⁿ Iū
Choân-miâ
Iûⁿ Kóng (楊廣)
Sē-hō
Bêng Hông-tè (明皇帝), Bín Hông-tè (閔皇帝), Iông Hông-tè (煬皇帝)
Biō-hō
Sè-chó͘ (世祖)
Chhut-sì 569 nî
Kòe-sin 618 nî 4 goe̍h 11 ji̍t (49 hòe)