Lūi-pia̍t:Tâi-pak-chhī ê iā-chhī

Tī "Tâi-pak-chhī ê iā-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.