Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Thiàu-bú.
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Dance

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

*

P

Tī "Thiàu-bú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.