Le Monde (Hoat-gí ho͘-im: ​[lə mɔ̃d], ì-sù: "Sè-kài") sī Hoat-kok múi ji̍t ē-po͘ chhut-khan ê sin-bûn-chóa, 1944 nî 12 goe̍h 19 chhòng-khan, sī sè-kài chú-iàu ê sin-bûn-chóa chi it.