Lee Da-hae (Hàn-jī: 李多海; Ko-lê-jī: 이다해; 1984 nî 4 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì), pún-miâ hō-chòe Byun Da-hae (변다혜/卞多惠), sī chi̍t-ūi Hân-kok ê cha-bó͘ ián-gôan. Chāi sêng-ûi gē-jîn chìn-chêng, Lee Da-hae bat hām i-ê chhù-lāi-lâng poaⁿ-sóa khì Ò-chiu ê Sydney seng-oa̍h 5-tang. Hiān-chāi, i hām in lāu-bú tàu-tīn tòa tī Seoul. 2005 nî, Lee Da-hae in-ūi ián-chhut My Girl, só͘-í tit-tio̍h A-chiu chin-chōe lâng ê kah-ì kah se̍k-sāi.

Lee Da-hae.