Leucine (siok-siá: Leu / L), sī chi̍t chióng an-ki-sng, bô ke̍k-sèng, toà tiong-sèng tiān. Jîn-thé bô-hoat-tō ka-tī ha̍p-sêng chit khoán an-ki-sng.

L-leucine.