Liân-chiat bá-suh (Hàn-lô: 連節 bá-suh; Eng-gí: articulated bus) sī tan-it chhia-thé iû nn̄g ê ia̍h-sī chē-chē ê chhia-siuⁿ ha̍p chò-hóe ê bá-suh.