Lietuva Moskva Chiàn-cheng sī 1368 nî chì 1372 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Lietuva Tāi-kong-kok kap Moskva Tāi-kong-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Moskva téng só͘-chāi.

Lietuva Moskva Chiàn-cheng
Facial Chronicle - b.08, p.421 - Algierd at Moscow.png
Sî-kan1368 nî - 1372 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.