Line sī chi̍t khoán í èng-iōng nńg-thé chò ki-chhó͘ ê bāng-lō͘ thong-sìn kiam siā-kau ho̍k-bū. 2011 nî khai-tong. Keng-êng ê kong-si LINE tu-sek-hōe-siāJi̍t-pún, i-sī Hân-kok kong-si NAVER ê chú-kong-si.