Lippe Hô (Tek-bûn: Lippe) sī Tek-kok Nordrhein-Westfalen kéng-lāi ê chi̍t tiâu hô-chhoan, iā sī Rhein Hô ê chi-liû, tn̂g-tō͘ lóng-chóng 255 kong-lí.

Lünen ê Lippe Hô