Rhein Hô (Tek-gí: Rhein; Hô-lân-gí: Rijn; Hoat-gí: Rhin; Í-tāi-lī-gí: Reno; Romansh-gí: Rain; Latin-gí: Rhenus) sī Au-chiu ê chi̍t-tiâu tiōng-iàu hô-chhoan, tn̂g-tō͘ 1,230 kong-lí, keng-kòe ê kok-ka ū Sūi-se, Í-tāi-lī, Ò-tē-lī, Tek-kok, Hoat-kok, Luxembourg, Pe̍k-ní-gī chham Hô-lân. Rhein Hô tī Sūi-se ê Graubünden hoat-gôan, tī Hô-lân hiòng Pak-hái chhut-hái.

Rhein Hô tī Sūi-sū Basel ê kéng-sek.

Siong-koan hāng-bo̍k siu-kái