Donau HôAu-chiu ê chi̍t-tiâu tiōng-iàu hô-chhoan, tn̂g-tō͘ 2,860 kong-lí, keng-kòe ê kok-ka ū Tek-kok, Ò-tē-lī, Slovakia, Hông-gâ-lī, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova chham Ukraina, chiong-kî-boé lâu-ji̍p O͘-hái.

Donau Hô ê tē-tô͘
Donau Hô tī Magyar Budapest ê kong-kéng.

Kui-ê liû-he̍k koh pau-hâm Í-tāi-lī, Pho-lân, Sūi-se, Chesko, Slovenia, Bosnia kap Herzegovina, Montenegro, Pak Macedonia chham Albania.

Kok-chióng gí-giân ê kiò-hoat siu-kái

Siong-koan hāng-bo̍k siu-kái