Lo̍h-sèng sī kóng iá-seng tōng-bu̍t chiàu lâng ê su-iàu lâi hoat-tián ê sek-èng kòe-têng. Lo̍h-sèng chi̍t pō͘-hūn sī kiám-chió tōng-bu̍t tùi lâng ê seⁿ-hūn kap cháu-siám ê hoán-èng.

Í-keng lo̍h-sèng ê tōng-bu̍t, óa-ná ū khó-lêng ài koh hùn-liān, chia̍h ū hoat-tō͘ ha̍h lâng choan-bûn ê su-iàu.

Siong-koanSiu-kái