Lordi (2018)

LordiSuomi Helsinki chhut-sin ê rock ga̍k-thôan. In tit tio̍h 2006 nî ê Eurovision pí-sài.

Kioh-siàuSiu-kái

 • Mr. Lordi
 • Hella
 • Ox
 • Amen
 • Mana

Chok-phínSiu-kái

 • Get Heavy (2002)
 • The Monsterican Dream (2004)
 • The Arockalypse (2006)
 • Deadache (2008)
 • Babez For Breakfast (2010)
 • To Beast or Not To Beast (2013)


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lordi