Hun-lân

(Tùi Suomi choán--lâi)

Hun-lân (芬蘭, Hun-lân-gí: Suomi, Sūi-tián-gí: Finland) choân-miâ kiò chò Hun-lân Kiông-hô-kok, tī Pak Au ê kok-ka. Hun-lân ê sai-hong sī Bothnia-oan; sai-lâm-hong sī Baltic Hái; lâm-hong sī Hun-lân-oan. Lio̍k-tē ê piⁿ-kài hām Sūi-tián, Lo̍k-ui, Lō͘-se-a kong-ke; hái-bīn ê piⁿ-kài hām Estonia kong-ke. Oá sai-lâm-hoāⁿ ê Åland-tó mā sio̍k-î Hun-lân, m̄-koh ū siong-tong ê chū-tī koân.

Hun-lân Kiông-hô-kok
Suomen tasavalta
Republiken Finland
Hun-lân kî-á
kok-kî
Hun-lân kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Maamme
Vårt land
"Lán ê thó͘-tē"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Helsinki
Koaⁿ-hong gí-giân Hun-lân-gí, Sūi-tián-gí
Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân Sami-gí, Karelia-gí, Hun-lân Kalo-gí, Hun-lân chhiú-gí, Hun-lân Sūi-tián chhiú-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Alexander Stubb
• chóng-lí
Petteri Orpo
• Gī-hoē gī-tiúⁿ
Jussi Halla-aho
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
338,455 km2 (130,678 sq mi) (tē 65 miâ)
• chúi-he̍k (%)
9.71
Jîn-kháu
• 2023 nî kó͘-kè
Neutral increase5,603,851 (tē 114 miâ)
• Bi̍t-tō͘
18.4/km2 (47.7/sq mi) (tē 213 miâ)
GDP (PPP) 2023 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$335.760 cha̍p-ek (tē 59 miâ)
• Pêng-kin
$59,869 (tē 24 miâ)
GDP (bêng-gī) 2023 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$305.689 cha̍p-ek (tē 48 miâ)
• Pêng-kin
$54,507 (tē 16 miâ)
Gini (2023 nî) Steady 26.6
HDI (2022 nî) Increase 0.942
chin ko · tē 12 miâ
Hoè-pè Euro (€) (EUR)
Sî-khu UTC+2 (EET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+3 (EEST)
Sî-kan keh-sek d.m.yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +358
ISO 3166 tāi-hō FI
Siōng-téng domain .fi

Toā-pō͘-hūn ê Au-chiu, A-chiu gí-giân toè Sūi-tián-gí, kā i hō-chò 'Finland' a̍h-sī lūi-sū ê hoat-im.

Le̍k-sú

siu-kái

Hun-lân 1917-nî tok-lip; tī 1995-nî chiaⁿ-ge̍h chèng-sek ka-ji̍p Au-chiu Liân-bêng.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Finland