Ludwik I Pobożny.jpg

Louis 1-sè Tok-sìn-chiá (778 nî840 nî 6 goe̍h 20) sī 781 nî khái-sí ê Aquitaine Ông, mā sī chū 813 nî khai-sí ê Frank lâng ê Ông, kiam kap i lāu-pē Charlemagne chò kiōng-tī hông-tè