Charlemagne (747 ia̍h 748 nî 4 goe̍h 2 ji̍t – 814 nî 1 goe̍h 28 ji̍t), he̍k-chiá kiò Charles Tāi-tè (la. Carolus Magnus) ia̍h Charles 1-sè, si 768 nî khái-sí ê Frank lâng ê Ông, chū 774 nî ê Lombard lâng ê Ông, kap chū 800 nî khai-sí ê Lô-má-lâng ê Hông-tè. I sī chū Sai Lô-má Tè-kok bia̍t-bông liáu-āu Se-au tē-hng thâu chi̍t ūi kong-jīn ê hông-tè

Charlemagne denier Mayence 812 814.jpg