Lyon (Hoat-gí hoat-im: [ljɔ̃]) sī Hoat-kok tiong-tang-pō͘ Rhône tē-khu ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī, chhī-khu jîn-káu 47 bān, to͘-hōe jîn-káu 178 bān, sī Hoat-kok tē-jī-toā ê to͘-hōe-khu.

Lyon