München Tāi-ha̍k

München Tāi-ha̍k (Tek-gí: Ludwig-Maximilians-Universität München) sī Tek-kok München ê chi̍t-keng kong-li̍p tāi-ha̍k; kán-siá LMU.

München Tāi-ha̍k
LMU
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Sigillum Universitatis Ludovico-Maximilianeae.svg
Universitas Ludovico-Maximilianea Monacensis
Lūi-pia̍t kong-li̍p tāi-ha̍k
Hāu-tiúⁿ Bernd Huber kàu-siū
Kàu-su
16,943 lâng
Ha̍k-seng 50,542 lâng
Só͘-chāi
Bāng-chām http://www.en.uni-muenchen.de/
LMU Muenchen Logo.svg