MactanHui-li̍p-pin ê tó-sū, oá-kīn Cebu Tó, siū Cebu Séng koán-lí, ū jîn-kháu 251,051 (2000 nî), siāng-toā ê siâⁿ-chhī sī Lapu-Lapu.

Chit tè tó sī khah-chá Phû-tô-gâ thàm-hiám-ka Fernão de Magalhães tī pō͘-chok chhiong-tu̍t tiong sin-bông ê só͘-chāi.