Mado Mitio (まど・みちお), pún miâ Isida Mitio (石田 道雄; 1909 nî 11 goe̍h 16 ji̍t2014 nî 2 goe̍h 28 ji̍t), sī Ji̍t-pún chhut-sì, tī Ji̍t-pún sî-tāi Tâi-oân tióng-sêng ê si-jîn, jî-tông bûn-ha̍k-ka, kap gín-á-koa chok-chiá. I sī thâu chi̍t ê tit tioh Hans Christian Andersen Chióng ê Ji̍t-pún-lâng.

Tī Tâi-oân ê kî-kan, ū chin choē Tâi-oân chāi-tē chú-tê ê chok-phín.

Chham-khó

siu-kái
  • 游珮芸 (2007). 日治時期台灣的兒童文化. 玉山社. ISBN 9789867375919.