Somdet Phra Bowonrat Chao Maha Sakdiphonlasep (Thài-kok-gí: สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ, 1785 nî 10 goe̍h 21 ji̍t – 1832 nî 5 goe̍h 1 ji̍t), pún-miâ Arunotai (อรุโณทัย), sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Rattanakosin Ông-kok ê chi̍t ê jī-ông, 1824 nî kàu 1832 nî chāi-jīm.

Maha Sura Singhanat