Somdet Phra Boworn Rat Chao Maha Senanurak (Thài-kok-gí: สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์, 1773 nî 3 goe̍h 29 ji̍t – 1817 nî 7 goe̍h 6 ji̍t), pún-miâ Chui (จุ้ย), sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Rattanakosin Ông-kok ê chi̍t ê jī-ông, 1809 nî kàu 1817 nî chāi-jīm.