Marathi-gí (मराठी Marāṭhī) sī Indo-Aryan gí-giân ê chi̍t-ê hun-chi, sī Ìn-tō͘ se-pō͘ Maharashtra ê koan-hong gí-giân.

Marathi-gí ê hun-pō͘.

Hiòng-goā liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Marathi-gí ê pán-pún.