Mary (So͘-kat-lân)

So͘-kat-lân-lâng ê Lú-ông Mary (Eng-gí: Mary, Queen of Scots; 1542 nî 11 goe̍h 8 ji̍t – 1587 nî 2 goe̍h 8 ji̍t), mā hō Mary Stoart he̍k-chiá Mary 1-sè, sī So͘-kat-lân chū 1542 nî 12 goe̍h 14 kàu 1567 nî 7 goe̍h 24 ê ông.

François Clouet - Mary, Queen of Scots (1542-87) - Google Art Project.jpg