Mataram tùi Surabaya ê cheng-ho̍k

Mataram tùi Surabaya ê cheng-ho̍k sī 1614 nî chì 1625 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Mataram Sultan-kok kap Surabaya Kong-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Jawa téng só͘-chāi.

Mataram tùi Surabaya ê cheng-ho̍k
Sî-kan1614 nî - 1625 nî
Tē-tiám
Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.