Mausolus Lêng-biō

Mausolus Lêng-biō sī chêng 353 nî kàu 350 nî ê sî khí tī Halicarnassus (kin-á-ji̍t Thó͘-ní-kî ê Bodrum) ūi Pho-su ê chi̍t ūi satrap (séng-tiúⁿ) Mausolus kap i-ê chí-mōe bó͘ Artemisia 2-sè ê tōa bōng. Che sī Antipater ê Sidon só͘ kì Kó͘-tāi Sè-kài Chhit Kî-koan chi it, 12 kàu 15 sè-kí kî-kan ê tē-tāng chiong i phò-hoāi--khì.

Ûi-chek