Maxim Lvovich Kontsevich (Lō͘-se-a-gí: Максим Львович Концевич, 1964 nî 8 goe̍h 25 chhut-sì) sī Lō͘-se-a ê sò͘-ha̍k-ka. Chú-iàu teh gián-kiù sò͘-ha̍k bu̍t-lí-ha̍k. I tī 1998 nî tit-tio̍h Fields Chióng.

Maxim Kontsevich