Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-VorpommernTek-kok ê chi̍t-ê liân-pang-chiu, siú-hú sī Schwerin, 1990 nî ka-ji̍p liân-pang, tāi-iok ū 171 bān ê jîn-kháu.

Mecklenburg-Vorpommern ê ūi-tì.
Schloss Schwerin
Mecklenburg & Pomerania


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Mecklenburg-Vorpommern