Miâ-thàm-cheng Conan

(Tùi Miâ-thàm-cheng Konan choán--lâi)

Miâ-thàm-cheng Conan (Ji̍t-bûn: 名探偵コナン) sī 1-ê thàm-cheng ang-á-oē/ang-á-tōng-oē hē-lia̍t. Chok-chiá sī Aoyama Gôsyô (青山剛昌). Tùi 1994 nî khai-sí tiàm Chiu-khan Siàu-liân Lé-pài (週刊少年サンデー) liân-chài kàu taⁿ.