Mike Pence

Michael Richard "Mike" Pence (1959 nî 6 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì ) sī Bí-kok Kiōng-hô Tóng ê chèng-tī jîn-bu̍t. Ùi 2013 nî 1 goe̍h 14 hō kàu-taⁿ tam-jīm Indiana ê chiu-tiúⁿ, bo̍k-chiân mā sī hāu-jīm ê Bí-kok hù-chóng-thóng.

Chhut-sinSiu-kái

Michael Richard Pence sī 1959 nî 6 goe̍h 7 hō tī Indiana chiu ê Columbus chhut-sì. I īs lāu-bú Nancy Jane (āu-thâu-sèⁿ Cawley), kap lāu-pē Edward Joseph Pence Jr. ê tē-6-ê gín-á.