Mikoyan-Gurevich MiG-15

Mikoyan-Gurevich MiG-15Mikoyan-Gurevich khai-hoat ūi So͘-liân ê chi̍t khoán phùn-siā (jet) chiàn-tò͘-ki. MiG-15 sī thâu chi̍t khoán sêng-kong ê phùn-siā chiàn-tò͘-ki ū tàu chhu-si̍t (swept wings) thang hó poe koân khòa-im-sok (transonic speed) --ê.

Duxford Air Festival 2017 - mig1 (34842016051).jpg