Morgan Stanley (NYSEMS) sī Bí-kok ê choân-kiû kim-iông ho̍k-bū kong-si kap tâu-chu gîn-hâng. I ê chóng-pō͘ tiàm tī New York Chiu ê New York Chhī.

Morgan Stanley

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái