Moscow Huê-sing (Moscow Huê-siañ; gô-gí: Э́хо Москвы́; ing-gí: Echo of Moscow; Moscow Huê-sing pîn-tō [en]) sī khiā-teh Moscow ê 24/7 ho̍k-bū [en] gôlôsu siong-gia̍p kóng-pò tēn-tâi. Moscow Huê-sing teh gôlôsu tsiâñ-tsē siâñ-tshī, tsi̍t-kuá soo-lên ka-bîng kiōng-hô-kok (kah tong-tē ê kóng-pò tēn-tâi ha̍p-tsok) hām internet lóng-teh tsìn-hîng kóng-pò. Huê-sing pîn-tō teh tsûn-tsāi kî-kan uî-it ê tsú-pen [en]Alexei Venediktov [en].

Moscow Huê-sing
Эхо Москвы
Siâñ-tshī [en] Moscow
Kóng-pò khu
Pîn-lu̍t 91.2 MHz
Programming
Language(s) Gô-gí
Format
Ownership
Owner
  • Gazprom-Media (66%)
  • Moscow Huê-sing khòng-kóo (33.2%)
  • Kî-thañ kò-jîn (0.8%)[1]
History
First air date
1990 nî 8 goe̍h 22 ji̍t ji̍t (1990-08-22)
Last air date
2022 nî 3 goe̍h 1 ji̍t (2022-03-01)
Technical information
Licensing authority
Roskomnadzor
Links
Webcast Live stream
Website echofm.online Edit this at Wikidata
Studio interior during broadcast, 2007
Mikhail Gorbachev (left) is interviewed by Alexei Venediktov (right) in the station's television studio, 2008

Teh 2022-nî 3-gueh tshe 1, Moscow Huê-sing in-uī pò-tō gôlôsu ji̍p-tshim ukraina [en] hōo Roskomnadzor [en] tshú-siau pîn-tō thîng-pò[2] Koh-teh 3-gue̍h tshe 3, Moscow Huê-sing táng-sū-huē thâu-pio kuat-tīng pì-só tēn-tâi.[3] Moscow Huê-sing ê bô-suàñ-tēn pîn-lu̍t suî-hiō hōo gôlôsu kok-ka suan-thuân tēn-tâi gôlôsu uē-tsheñ thong-sìn-siā [en] tsiap-kuán.[4]

Pîn-lu̍t siu-kái

Tsù-kái siu-kái

  1. Miroshnichenko, Yelena (13 October 2021). "Путин о финансируемой Газпромом радиостанции: Каждый второй имеет там иностранный паспорт". Vzglyad (ēng Russian). 14 October 2021 khòaⁿ--ê. 
  2. "Венедиктов сообщил, что "Эхо Москвы" отключено от эфира". Interfax. 1 March 2022. 
  3. Anton Troianovski (3 March 2022). "Echo of Moscow, a liberal Russian radio station, is shut down". The New York Times. 
  4. Times, The Moscow (2022-03-08). "Russia to Broadcast State-Run Sputnik Radio on Banned Liberal Station's Frequency". The Moscow Times (ēng Eng-gí). 2022-03-09 khòaⁿ--ê. 

Ên-sin ua̍t-to̍k siu-kái

  • Remnick, David (22 September 2008). "Echo in the Dark". The New Yorker. New York City: Condé Nast. 14 October 2021 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Moscow Hôe-seng