Sèng Pí-tek-pó

(Tùi Saint Petersburg choán--lâi)

Sankt-Peterburg (Lō͘-se-a-gí: Санкт-Петербу́рг; lô-má-hòa: Sankt-Peterburg; IPA: [saŋkt pʲɪtʲɪrˈburk]) sī Lō͘-se-a ê siâⁿ-chhī, sī óa Pho-lô-tek-hái ê chi̍t-ê káng-kháu. Tī 1914 nî kàu 1924 nî ê kî-kan hō-chòe Petrograd (Петрогра́д); 1924 nî kàu 1991 nî hō-chòe Leningrad (Ленингра́д).

Sankt-Peterburg ê ūi-tì.
Tang-kiong (Зимний дворец; Zimniy Dvorets).

Sankt-Peterburg sī Sa-hông Peter 1-sè1703 nî só͘ sêng-li̍p, sī kó͘-chá Lō͘-se-a Tè-kok chhiau-kòe 200 nî ê siú-to͘ , bo̍k-chiân sī Lō͘-se-a tē-jī-tōa ê siâⁿ-chhī, ū 460 bān ê jîn-kháu. Sankt-Peterburg iuⁿ-ā sī sè-kài jîn-kháu chhiau-kòe 100 bān ê siâⁿ-chhī lāi-bīn chē-chí siōng pak ê chi̍t-ê.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Saint Petersburg