Munster Séng (Éire-gí: An Mhumhain; Eng-gí: Munster) sī Éire ê séng-hūn; choân séng jîn-kháu 1246088 lâng.

Munster Séng
Munster Séng ê kî-á
Kî-á
Goā-hō: An Mhumhain
Munster Séng ê uī-tì
Munster Séng ê uī-tì
Kok-ka  Éire
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Séng
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 63,908 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,246,088 lâng