MusicBrainz sī chi̍t-ê beh chò open data im-ga̍k database ê kè-ōe. In siu-chi̍p ê tùi-siòng tû-liáu chhiòng-pôaⁿ ê metadata, mā pau-koat piáu-ián-chiá, gē-su̍t-chiá, chok-sû téng siong-koan chu-sìn.