NGC thian-thé bo̍k-lio̍k

NGC then-thé bo̍k-lio̍k (ing-gú: New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars), it-pōaⁿ hō-chò NGC, sī thian-bûn-ha̍k siōng hui-siông ū-miâ ê chhim-oán thian-thé bo̍k-lio̍k. Lāi-té siu-lio̍k 7,840 ê thian-thé. Che sī iû John Dreyer pian-choān, sī William Herschel ê Chhiⁿ-hûn Bo̍k-lio̍k ê sin pán-pún.[1]

NGC then-thé bo̍k-lio̍k
Alternative names NGC
Website vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=VII%2F1B
  Related media on CommonsWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.

Tsù-kái siu-kái

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: NGC objects

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: IC objects