Namp'o Te̍k-pia̍t-chhī

(Tùi Namp'o choán--lâi)

Namp'o Te̍k-pia̍t-chhī (Tiâu-sián-gí: 남포특별시/南浦特別市) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê 1 ê te̍k-pia̍t-chhī.

Namp'o Te̍k-pia̍t-chhī

Hêng-chèng-khu siu-kái