Kok-ka-siā-hōe-chú-gī Tek-kok Lô-tōng-chiá-tóng (Tek-gí: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), mā thang hō choè Nazi Tóng, sī Tek-kok ê 1 ê chèng-tóng. I tī 1919 nîAnton Drexler kiàn-li̍p. 1933 nî, i ê léng-tō-jîn Adolf Hitler tòng-soán chóng-lí, kiàn-li̍p Nazi Tek-kok. 1945 nî, Tek-kok tī Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn lāi-bīn sit-pāi, Nazi Tóng hō͘ jīn-tēng choè hui-hoat chèng-tóng.

Nazi Tóng ê tóng-hui