Neal Town Stephenson (1959 nî 10 goe̍h 31—), Bí-kok kho-hoàn siáu-soat chok-ka. Tī i ê chok-phín lāi-bīn tiāⁿ-tiāⁿ gī-lūn sò͘-ha̍k, chu-sìn kho-ha̍k, kho-ha̍k-sú. Ū phêng-lūn-ka jīn-ûi i ê chok-phín piáu-hiān chhut hām cyberpunk bô sio-siâng ê te̍k-sek, choâⁿ-á kā hō-chò āu-cyberpunk.[bô chhut-chhù]

Chok-phínSiu-kái

Siáu-soatSiu-kái

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái