2004 nî

(Tùi 2004 choán--lâi)
Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1980 nî-tāi 1990 nî-tāi · 2000 nî-tāi · 2010 nî-tāi 2020 nî-tāi
: 1999 2000 2001 2003 2003 · 2004 nî · 2005 2006 2007 2008 2009

2004 nî21 sè-kí ê chi̍t-ê lūn-nî, thâu-chi̍t-ji̍t sī Pài-sì.

Sū-kiāⁿ修改

1 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 1 goe̍h

2 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 2 goe̍h

3 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 3 goe̍h

4 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 4 goe̍h

5 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 5 goe̍h

6 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 6 goe̍h

7 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 7 goe̍h

8 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 8 goe̍h

9 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 9 goe̍h

10 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 10 goe̍h

11 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 11 goe̍h

12 goe̍h修改

Siông-sè: 2004 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Siong-koan修改