Nebuchadnezzar 1-sè

Nebuchadnezzar 1-sè (Nebuchadnezzar I; Chêng 12 sè-kíChêng 1104 nî) sī Pa-pí-lûn ê kok-ông.

Nebuchadnezzar 1-sè Picto infobox prétendant à un trône.png
Pa-pí-lûn ê ông
Nabu-Kudurri-Usur.jpg
Nebuchadnezzar 1-sè
Pa-pí-lûn ê ông
Chhut-sì Chêng 12 sè-kí
Kòe-sin Chêng 1104 nî

Nebuchadnezzar 1-sè sī tē-4 tāi ê Pa-lí-lûn kok-ông, tùi Kasite ông-tiâu sit-sè liáu-āu khai-sí thóng-tī kok-ka, chāi-ūi ê sī kan sī iok Ch. 1124 nî kàu Ch. 1103 nî chi kan. I pat hiòng Elam hoat-tōng kòe nn̄g pái ê chiàn-sū. Ông-ūi tè-bé sī in sió-tī Marduk-nadin-ahhe lâi chiap.[1]

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Don Nardo (2007). "Nebuchadnezzar I". The Greenhaven Encyclopedia of Ancient Mesopotamia. Greenhaven Press. ISBN 978-0-7377-3441-6.