Ngó͘-kok-chí[1] (Eng-gí: grain), mā kóng ngó͘-kok, kok-bu̍t, sī sè-lia̍p, ngē-chit, ta-chit ê chéng-chí. In chú-iàu sī siu-sêng beh hō͘ lâng kap cheng-siⁿ chia̍h--ê. Ē-tàng chia̍h ê chí pun-sin kiam in hun-sòaⁿ ê pō͘-hūn, thang kiò chò ngó͘-kok chia̍h-mi̍h (cereal).

Chhī-tiûⁿ tîn-lia̍t ê kok-lia̍p

Chham-chiàu Siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "五穀籽". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Wi fi