Ngô͘ Kèng-chú

Ngô͘ Kèng-chú (吳敬梓; 1701 nî  – 1754 nî ), piáu-jī Bín-hian (敏軒), it-jī Bûn-bo̍k (文木), hō Li̍p-bîn (粒民), An-hui chhut-sì, sī Tiong-kok Chheng-tiâu sî-tāi ê hiān-si̍t-chú-gī chok-ka. Chū-chheng Chîn-hoâi-gū-khek (秦淮寓客). I sī Jû-lîm Gōe-sú ê chok-chiá.

Ngô͘ Kèng-chú