Niû Khó͘ Chhun-kiok

Niû Khó͘ Chhun-kiok (梁許春菊; 1918 nî 3 goe̍h 18 ji̍t – 1997 nî 5 goe̍h 26 ji̍t) sī Phêⁿ-ô͘ chhut-sin ê Tâi-oân kàu-io̍k-chiá kiam chèng-tī-ka. I 1938 nî tùi Nara Lú-chú Ko-téng Su-hoān Ha̍k-hāu chut-gia̍p, liáu-āu tńg i goân hāu Tâi-lâm Tē-jī Ko-téng Lú-ha̍k-hāu kà-chheh.

1940 nî kah ang-sài Niû Péng-goân kiat-hun, tè-bé tòe leh khì Boán-chiu; 1946 nî 8 goe̍h tńg Tâi-oân. I pat chò Tâi-lâm-koān ê hū-lú-hōe lí-sū-tiúⁿ, koh tī 1951 nî tòng-soán Tâi-oân-séng lîm-sî ê séng-gī-goân, liáu-āu liân soán lóng-chóng chò 18 tang.

Chham-khó

siu-kái
  • 蔡說麗 (2005). "梁許春菊". 線上台灣歷史辭典. 遠流出版事業/智慧藏學習科技. 

Siong-koan chu-liāu

siu-kái