Niagara Chúi-chhiâng

Niagara Chúi-chhiâng (Eng-gí: Niagara Falls) sī óa tī Bí-kok New York chiu kap Canada Ontario séng pian-kài ê 3-chō chúi-chhiâng cho͘-ha̍p. Che 3-chō chúi-chhâng hun-pia̍t sī hō-miâ Horseshoe Chúi-chhiâng, Bí-kok Chúi-chhiâng, kap Bridal Veil Chúi-chhiâng.

3Falls Niagara.jpg