Nn̄g-pe̍h-thé (Eng-gí: proteome) sī kóng it-tēng hoān-ûi lāi kui cho͘ ê nn̄g-pe̍h-chit. Pí-lūn kûi ê seng-bu̍t-thé he̍k-chiá sè-pau tiong só͘-ū ê nn̄g-pe̍h-chit.

Siong-koanSiu-kái