NokiaSuomi chi̍t-keng chè-chō thong-sìn sán-phín ê kong-si, chóng-pō͘ tī Espoo. Nokia hiān-chú-sî sī thong sè-kài siāng toā-keng ê hêng-tōng tiān-oē chè-chō kong-si.